Εκπαιδευτικά οφέλη από την συμμετοχή στις εξετάσεις ESB – EUROPALSO
Date & Time: Mar 30, 2024 12:00
Description
This webinar is designed to give learners and their guardians an informative presentation of the ESB International and the Europalso Exams. It also discusses the main benefits of exposing EFL Students to an ESOL Qualification.